О. К. Юдін, В.М. Богуш
Інформаційна безпека держави
Видавництво: МК-Пресс, 2005 р.
Тверда обкладинка, 432 стор.
Тираж: 1000 екз.
Формат: 60x90 1/16
ISBN: 966-8806-05-0


АНОТАЦІЯ

В книзі наведена систематизо-вана сукупність відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначене місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки, вплив дестабілі-зуючих факторів та інформаційних загроз на безпеку особистості, суспільства та держави, основи інформаційного протиборства та інформаційної боротьби, зміст і форми психологічних опера-цій та інформаційно-психологічної без-пеки, а також загальні підходи до забезпечення безпеки інформаційних техно-логій. Детально розглядаються основні положення інформаційної безпеки України, способи та форми її забезпечення.

Призначається для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями освітнього напряму "Інформаційна безпека".