Климаш М.М., Пелішок В.О., Михайленич П.М.
Технології мереж мобільного зв'язку
Видавництво: Освіта України, 2010 р.
М'яка обкладинка, 624 стор.
Тираж: 500 екз.
Формат: 60x84/16
ISBN: 978-966-188-124-1


АНОТАЦІЯ

Роботу присвячено дослідженню мереж коміркового зв'язку стандартів GSМ-900/1800, IS-95, cdma2000, WCDMA та інших безпровідних технологій, а саме: Bluetooth, ZigВее, ІЕЕЕ 802.11x, WiіМах, ТЕТRА, DЕСТ. Основну увагу приділено фізичному рівню, на якому формуються пропускна здатність, кіль¬кість каналів зв'язку, завадозахищеність. Також розглянуто основні методи забезпечення модуляції, розширення спектру, кодування сигналів та особливості систем множинного доступу з кодовим розділенням каналів.

У роботі подано аналіз основних принципів побудови мереж стандартів С8М, СБМА. Проведено дослідження впливу характеристик каналів зв'язку на ймовірність появи бітових помилок при передаванні інформації, проаналізовано структуру і розраховано параметри вузлів коміркових мереж.

Книга розрахована на інженерно-технічних та наукових працівників, студентів і аспірантів галузі телекомунікацій.