Козловський Валерій Валерійович

Директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій. Завідувач Кафедри комп'ютеризованих систем захисту інформації. Доктор технічних наук, професор. У 1989 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації з напряму "Радіотехніка". Член експертної та науково-методичної ради Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України в галузі "Інформаційна безпека". Член-кореспондент Академії Зв'язку України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

"Хочу висловити щиру вдячність за ту зацікавленість, яку Ви проявляєте до нашого інституту!" - д.т.н., професор, директор Інституту комп'ютерних інформаційних технологій О. К. Юдiн

 

Новітні інформаційні технології та їх безпека, а також широко розгалужені інформаційно-комунікаційні системи є складовою частиною сучасного суспільства. Не можливо уявити функціонування найважливіших сфер діяльності держави: оборони, виробництва, медицини, економіки, тощо без глобальних систем обміну інформаційними потоками різних класів і рівнів.

Суперечливість та нерозвиненість правового і організаційно-технічного регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері, призводять до серйозних негативних наслідків щодо реалізації законних інтересів споживачів та забезпечення національної безпеки Країни.

Дані протеріча, істотно утрудняють підтримку необхідного балансу взаємозв’язків особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері, а також уповільнюють формування на території України інтегрованого, захищеного й конкурентоспроможного інформаційного простору.