Напрями підготовки

Галузь знань:
0501 Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: 6.050101 Компютерні науки

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій.
Термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 4,5 роки.

Напрям підготовки: 6.050102 Компютерна інженерія

Форма навчання: денна, заочна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець з комп’ютерної інженерії.
Термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 4,5 роки.

Напрям підготовки: 6.050103 Програмна інженерія

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.
Термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 4,5 роки.

Галузь знань:
1701 Інформаційна безпека

Напрям підготовки: 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Форма навчання: денна, заочна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець із захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах.
Термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 4,5 роки.

Напрям підготовки: 6.170103 Управління інформаційною безпекою

Форма навчання: денна, заочна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець з управління інформаційною безпекою.
Термін навчання: денна – 4 роки; заочна – 4,5 роки.

Галузь знань:
0515 Видавничо-поліграфічна справа

Напрям підготовки: 6.051201 Видавничо-поліграфічна справа

Форма навчання: денна.
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр.
Кваліфікація: фахівець з видавничо-поліграфічної справи.
Термін навчання: денна – 4 роки.