Загальні відомості

Сайт кафедри: kmmt.nau.edu.ua


Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) створена у 2004 році як випускова.

Фундатором кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій був к.т.н., доцент МЕЛЕШКО Микола Андрійович, дійсний член Східно - європейської асоціації акустиків. На його честь випала нелегка справа щодо її організації та підбору персоналу кафедри. Він був першим завідувачем кафедри.

З 01.09.08 до 30.06.09 р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ГЛАЗУНОВ Микола Михайлович.

З 01.07.09 р. по 30.06.11 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор, дійсний член Аерокосмічної академії України КАРТАШОВ Роберт Петрович.

3 01.09.2011до 16.09.2012 кафедру комп’ютерних мультимедійних технологій очолював доктор технічних наук, старший науковий співробітник КУЧЕРОВ Дмитро Павлович.

Штатний розпис професорсько-викладацького складу випускової кафедри складає 11 одиниць, з них 10 заповнені викладачами, які працюють на постійній основі. Серед них:

 • зав. кафедри: к.т.н. доцент Мелешко М.А.;
 • професори: д.т.н., с.н.с. Кучеров Д.П., д.т.н., професор Іваськів Ю.Л., к.т.н., доцент Мелешко М.А.;
 • доценти: к.т.н., доцент Малінкін І.В., к.т.н., доцент Малярчук В.О., к.т.н., доцент Шибицька Н.М.;
 • старший викладач: Таран В.М.;
 • асистенти: Гніденко І.А, Кизима С.В. та Денисенко С.М.

Зараз на кафедри працюють 11 викладачів.

Базова освіта або напрями наукової діяльності усіх викладачів відповідають профілю підготовки фахівців (комп’ютерні технології, інформаційні технології, видавничо-поліграфічна справа, комп’ютерна обробка аудіо- та відеоінформації, тощо).

Перший набір студентів на кафедру КММТ НАУ здійснено в 2004 році за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», підготовка фахівців відбувалась за спеціальністю 7.092702 "Технологія електронних мультимедійних видань".

Кафедрою здійснено випуски:


 • у 2008 році кафедра здійснила перший випуск фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.0927 "Видавничо поліграфічна справа", в наслідок якого з 33 випускників 8 отримали дипломи з відзнакою;
 • у 2009 році відбувся другий випуск фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.0927 "Видавничо поліграфічна справа" (всього 59 випускників, з них 13 отримали дипломи з відзнакою) і перший випуск фахівців ОКР «спеціаліст» зі спеціальності 7.092702 "Технологія електронних мультимедійних видань" (всього 23 випускники, з них 6 отримали дипломи з відзнакою);
 • у 2010 році відбувся перший випуск (10 магістрів) зі спеціальності 8.092702 "Технологія електронних мультимедійних видань";
 • другий випуск (8 магістрів) відбувся в 2011 році зі спеціальності 8.092702 "Технологія електронних мультимедійних видань";
 • третій випуск (8 магістрів) відбувся в 2012 році зі спеціальності 8.05150102 "Технологія електронних мультимедійних видань".

Колектив кафедри розуміє, що сьогодні жодна країна, розвиток якої спрямований на інтегрування у світовий інформаційний простір, не може залишатися поза межами впровадження сучасних комп'ютерних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну, бібліотечну та музейну справу, інформаційно-аналітичну роботу, організацію навчального процесу, телерадіомовлення і кінематограф, медицину, дизайн, тощо.

На сьогодні лекційні та лабораторні заняття з усіх професійно-орієнтованих дисциплін забезпечені навчально-методичним мультимедійним супроводженням. Кафедра здійснює організаційний, технічний та методичний супровід лекційних занять у 2-х мультимедійних аудиторіях.

Науково-педадогічні працівники кафедри проводять дослідження з метою впровадження в навчальний процес за тематикою:

 • аналіз системних підходів щодо впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу;
 • розробка мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах, системах програмування, сучасних СУБД, експертних системах та інших системах штучного інтелекту тощо;
 • дослідження і розробка апаратних та програмних засобів підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;
 • дослідження та створення мережевих електронних мультимедійних навчально-методичних комплексів забезпечення ефективності дистанційного навчання та самостійної роботи студентів.

Викладачі кафедри навчають студентів не тільки фаховій підготовці, а й сприяють формуванню у студентів активної громадської позиції на основі Конституції та законів України, активно впроваджують у навчально-виховну роботу положення Кодексу честі студента НАУ.