Напрямки наукової діяльності

1. Напрями наукових досліджень:

1.1. Створення теорії, розробка методів і алгоритмів, становлення та розвитку інформаційних мультимедійних систем (процесних та об'єктних), розширення і поглиблення наукових знань у вказаному науковому напряму. Наукові керівники: завідувач кафедри, д.т.н. Луцький М.Г., професор, к.т.н. Мелешко М.А.
1.2. Розробка методів оцінювання психоемоційного стану користувачів мультимедійної інформації в діагностичних системах. Науковий керівник професор, д.т.н. Кучеров Д.П.

2. Наукові розробки:

У відповідності договору з ТОВ «Інформаційні бізнесові системи і телекомунікації (IBS)" (м. Київ) на кафедрі комп’ютерних мультимедійних технологій виконана НДР № 6/04-2(329 – Х06) «Дослідження та реставрація фільмів О. Довженка: комп’ютерні файли відреставрованих відеоматеріалів» (Керівник Мелешко М.А.).

Стислий опис науково-технічної продукції:

Виконані дослідження фільмів О.Довженка та здійснена відповідна цифрова реставрація й створення комп'ютерних файлів відреставрованих відеоматеріалів з метою збереження творчої спадщини Олександра Довженка.

Активну участь у виконанні роботи приймали студенти в рамках діяльності студентського науково-дослідного центру ”MULTIMEDIA”.

Результати досліджень ввійшли в створену Міністерством культури і туризму України та Національним центром Олександра Довженка збірку на відео носіях у цифровому форматі DVD на умовах державного замовлення «Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина. Анотований каталог».

Цифрове відновлення зображення та фонограм разом з фахівцями IBS під керівництвом професора Мелешко М.А. здійснювали студенти напряму «Видавничо-поліграфічна справа», спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань», прізвища яких внесені до збірки: Андрій Голотюк, Юлія Козир, Дмитро Конопко, Тетяна Куцар, Наталія Соколова, Вадим Щербаков.

Розроблена комп’ютерна програма "Акваленд - пригоди під водою"/ Ругайн О.В., Козлова О.В. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30104, дата реєстрації 02.09.09 р.

3. Аспірантура та докторантура:

Кафедра здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації:
Спеціальність:
- 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;
- 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти;
- 05.13.06 Інформаційні технології;
- 13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Наукові керівники аспірантів:
- завідувач кафедри, д.т.н. Луцький М.Г.;
- професор, д.т.н. Кучеров Д.П.;
- професор, к.т.н. Мелешко М.А.,;
- доцент, к.т.н. Шибицька Н.М.
Наукові консультанти докторантів:
- завідувач кафедри, д.т.н. Луцький М.Г.

4. Конференції:

Науково-практична конференція «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», на початку листопада кожного року.
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» на початку квітня кожного року за напрямом КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ, секція «Мультимедійні технології та системи».

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА 2012 РІК

Отримано звання лауреата державної премії Луцьким М.Г.

Захищено докторську дисертацію штатним працівником – Луцький М.Г.

Навчається 2 аспіранти денної та заочної форми навчання:
1. Несен О.О., науковий керівник професор Мелешко М.А.
2. Зброжек Л.В., науковий керівник професор Кучеров Д.П.

Видано монографію Луцьким М.Г.: Lutsky M., Korchenko O., Vorobiyenko P., Vasiliu Y., Gnatyuk S./Telecommunications Networks – Current Status and Future Trends/Monograph. – Rijeka: InTech, 2012. – 446p.

Опубліковано доповідей на конференціях в межах України - 46, в т.ч. 45 за участю студентів.

Проведена виставка графічних робіт "Те, що бачив" Іваськівим Ю.Л., професором кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій НАУ. Березень 2012 р., Київський будинок вчених НАН України.

Розроблена комп’ютерна програма "Метод навігації в електронних документах"/ Гайдук А.О., Кучеров Д.П. / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 43760, дата реєстрації 15.05.12 р.