XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки" Київ / НАУ / 1-5 квітня 2019

 

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 1-5 квітня 2019 року взяти участь у роботі XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (далі - Конференція). Участь у Конференції безкоштовна. За результатами конференції буде видано збірник тез. Конференція передбачає лише очну участь. Учасники, що подадуть тези, але не представлять їх на конференції, на жаль, не потраплять у збірник матеріалів конференції.
Робочі мови: українська та англійська.
Для участі у конференції заповніть анкету до 15 березня:bit.ly/Polit2019
Обсяг тез – 1-2 сторінки А4, оформлення за шаблоном: bit.ly/PolitAbstr
Для участі у конкурсі-виставці науково-технічних робіт (12 квітня), заповніть анкету до 25 березня: bit.ly/Polit2019Comp
ЗАПРОШУЄМО РЕЦЕНЗЕНТІВ
Цього року до рецензування матеріалів конференції запрошуються аспіранти, молоді викладачі, доценти. Якщо Ви хочете отримати досвід рецензування робіт, максимально наближений до міжнародних стандартів, заповніть анкету до 10 березня: bit.ly/Polit2019Recenz
Для рецензентів конференції буде проведено тренінги з досвідченими рецензентами міжнародних видань, а також окремі заходи під час конференції.
З будь-якими питаннями звертайтеся на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

НН Інститут комп’ютерних інформаційних технологій організовує роботу Конференції за напрямом «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» у таких секціях:

Назва секції (семінару, круглого столу тощо)

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Телефон, e-mail

Примітка:

Англомовні секції позначити «А»

Захист інформації

(секція)

Голова – Казмірчук Світлана Володимирівна

д.т.н., доц.

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Секретар – Дубчак Олена Вікторівна

ст.викл.

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Защита информации

Председатель – Казмирчук Светлана Владимировна

д.т.н., доц.

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Секретарь –  Дубчак Елена Викторовна

ст.преп.

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Information security

Chairman –  Kazmyrchuk  S.V.

d.t.s., associated prof.

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Secretary – Dubchak O.V.

senior lecturer

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Інженерія програмного забезпечення

(секція)

Голова – Писарчук Олексій Олександрович

д.т.н, проф.

408-35-37


Секретар – Чебанюк Олена Вікторівна

к.т.н., доцент

406-70-98

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Инженерия программного обеспечения

Председатель – Писарчук Олексій Олександрович

д.т.н, проф.

497-81-06


Секретарь –  Чебанюк Елена Викторовна

к.т.н., доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

050 743 76 74


Software Engineering

Chairman –  Pysarchyk O.О.

d.t.s., prof

497-81-06


Secretary – Chebanyuk O.V.

.

c.t.s., associated prof.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

050 743 76 74


Інформаційні технології проектування

(секція)

Голова-Гамаюн Володимир Петрович

д.т.н, проф.

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net


Секретар-Толстікова Олена Володимирівна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net


Информационные технологии проектирования

Председатель-Гамаюн Владимир Петрович

д.т.н, проф.

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net


Секретарь-Толстикова Елена Владимировна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net


Information technology design


Chairman- Gamajun V.P.

d.t.s., prof

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net


Secretary- Tolstikova O.V.

c.t.s., lecturer

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net


Інформаційні управляючі системи та технології

(секція)

Голова – Куклінський Максим Володимирович

к.т.н., доц.

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Секретар – Охремчук Олена Сергіївна

асистент

406-76-49Информационные управляющие системы и технологии


Председатель – Куклинский Максим Владимирович

к.т.н., доц.

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Секретарь – Охремчук Олена Сергеевна

ассистент

406-76-49Information control systems and technologies

Chairman – Kuklinskiy M.V.

с.t.s., associate professor.

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Secretary – Ohremchuk O.S.

lecturer

406-76-49Комп’ютеризовані системи управління

(секція)

Голова – Литвиненко Олександр Євгенійович

д.т.н., проф.

406-73-88


Секретар – Артамонов Євген Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Компьютеризированные системы управления

Председатель – Литвиненко Александр Евгеньевич

д.т.н., проф.

406-73-88


Секретарь –  Артамонов Евгений Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Computerized control system

Chairman – Litvinenko Oleksander Yevgeniyovich

d.t.s., prof.

406-73-88


Secretary – Artamonov Ievgen Borisovich

c.t.s.

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Комп’ютерні системи
та мережі

(секція)

Голова – Жуков
Ігор Анатолійович

д.т.н., проф.

497-72-57


Секретар – Ковальов Микола Олександрович

к.т.н., доц.

406-70-18,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Компьютерные системы и сети

Председатель – Жуков Игорь Анатольевич

д.т.н., проф.

497-72-57


Секретарь –  Ковалёв Николай Александрович

к.т.н., доц.

406-76-78,Computer systems
and networks

Chairman – Zhukov I.A.

d.t.s., prof.

497-72-57


Secretary – Kovalyov M.O..

c.t.s., associate professor

406-70-18,Математика та комп’ютерні технології

(секція)

Голова – Олешко Тетяна Анатоліївна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26
А

Секретар - Пахненко Валерія Валеріївна

к.т.н., доцент

497-70-26,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Математика и компьютерные технологии

Председатель – Олешко Татьяна Анатольевна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26
А

Секретарь - Пахненко Валерия Валериевна

к.т.н., доцент

497-70-26,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Mathematics and Computer Technologies

Chairman – Oleshko T.A.

c.f.-m.s., associate professor

497-70-26
A

Secretary – Pakhnenko V.V.

c.t.s., associate professor

497-70-26,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Мультимедійні технології та системи

(секція)


Голова – Лобода Світлана Миколаївна

д.пед.н., проф.

406-76-73
(76-72)

kmmt.nau@
ukr.net


Секретар – Бобарчук Олександр Антонович.

к.т.н., доц.

406-70-05
(72-72)

kmmt.nau@ ukr.net


Мультимедийные технологии и системы

Председатель – Лобода Світлана Миколаївна

д.пед.н., проф.

406-70-05
(72-72)

kmmt.nau@ ukr.net


Секретарь – Бобарчук Олександр Антонович

к.т.н., доц.

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net


Multimedia tehnology and systems

Chairman – Loboda S.M.


d.p.s., prof.

406-76-73
(76-72)

kmmt.nau@ ukr.net


Secretary – Bobarchuk O.A.

c.t.s., associate professor

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.netПрограма ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки"


АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ