"Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки"

 

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених вітчизняних та закордонних ВНЗ, наукових організацій та установ 4-5 квітня 2017 року взяти участь у роботі XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (далі - Конференція). Участь у Конференції безкоштовна. Планується видання електронного збірника тез Конференції. Детальні умови участі дивіться на сайті polit.nau.edu.ua

НН Інститут комп’ютерних інформаційних технологій організовує роботу Конференції за напрямом «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» у таких секціях:

 

Назва секції (семінару, круглого столу тощо)

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Телефон, e-mail

Примітка:

Англомовні секції позначити «А»

Захист інформації

(секція)

Голова – Корнієнко Богдан Ярославович

к.т.н., доцент

050-386-52-84

bogdanko@ gmx.net

Секретар – Галата Лілія Павлівна

асистент

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Защита информации

Председатель – Корниенко Богдан Ярославович

к.т.н., доцент

050-386-52-84

bogdanko@ gmx.net

Секретарь –  Галата Лилия Павловна

асcистент

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Information security

Chairman –  Korniyenko Bogdan Y.

c.t.s. (PhD), associate professor

050-386-52-84

bogdanko@ gmx.net

Secretary – Galata Lilia P.

assistant

408-18-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Інженерія програмного забезпечення

(секція)

Голова – Сидоров Микола Олександрович

д.т.н., проф.

497-81-06

Секретар – Дишлевий Олексій Петрович

ст. викладач

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

050 743 76 74

Инженерия программного обеспечения

Председатель – Сидоров Николай Александрович

д.т.н., проф.

497-81-06

Секретарь –  Дышлевый Алексей Петрович

ст. преподаватель

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

050 743 76 74

Software Engineering

Chairman – Sydorov Mykola Olexandrovich

d.t.s., prof.

497-81-06

Secretary – Oleksiy Petrovych Dyshlevyy

lecturer

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

050 743 76 74

Інформаційні технології проектування

(секція)

Голова-Гамаюн Володимир Петрович

д.т.н, професор

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net

Секретар-Толстікова Олена Володимирівна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

Information technology design

Chairman- Gamajun Volodymyr Petrovych

d.t.s., prof

406-77-06

kafpi_itp@ ukr.net

Secretary- Tolstikova Elena Volodymyrivna

c.t.s. lecturer

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

Информационные технологии проектирования

Председатель-Гамаюн Владимир Петрович

д.т.н, профессор

406-77-06 kafpi_itp@ ukr.net

Секретарь-Толстикова Елена Владимировна

к.т.н., доцент

406-78-29

kafpi_itp@ ukr.net

Інформаційні управляючі системи та технології

(секція)

Голова – Віноградов Микола Анатолійович

д.т.н., проф.

406-76-49

099-543-59-25

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Секретар – Колісник Олена Василівна

к.т.н.

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Информационные управляющие системы и технологии

Председатель – Виноградов Николай Анатольевич

д.т.н., проф.

406-73-88

099-543-59-25

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Секретарь –  Колесник Елена Васильевна

к.т.н.

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Information control systems and technologies

Chairman – Vinogradov Nikolai Anatolievich

d.t.s., prof.

406-76-49

099-543-59-25

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Secretary – Kolesnik Elena Vasilievna

c.t.s. (PhD)

406-76-49,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Комп’ютеризовані системи управління

(секція)

Голова – Литвиненко Олександр Євгенійович

д.т.н., проф.

406-73-88

Секретар – Артамонов Євген Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Компьютеризированные системы управления

Председатель – Литвиненко Александр Евгеньевич

д.т.н., проф.

406-73-88

Секретарь –  Артамонов Евгений Борисович

к.т.н.

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Computerized control system

Chairman – Litvinenko Oleksander Yevgeniyovich

d.t.s., prof.

406-73-88

Secretary – Artamonov Ievgen Borisovich

c.t.s. (PhD)

406-75-24,

050-4438896,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Комп’ютерні системи
та мережі

(секція)

Голова – Жуков
Ігор Анатолійович

д.т.н., проф.

497-72-57

Секретар – Лукашенко Вікторія Вікторівна

к.т.н.

406-70-18,

050-3800504,

lukashenko@
e-mail.ua

Компьютерные системы и сети

Председатель – Жуков Игорь Анатольевич

д.т.н., проф.

497-72-57

Секретарь –  Лукашенко Виктория Викторовна

к.т.н.

406-70-18,

050-3800504,

lukashenko@
e-mail.ua

Computer systems
and networks

Chairman – Zhukov Igor A.

d.t.s., prof.

497-72-57

Secretary – Lukashenko Viktoriya V.

c.t.s. (PhD)

406-70-18,

050-3800504,

lukashenko@
e-mail.ua

Математика та комп’ютерні технології

(секція)

Голова – Юдін Олександр Костянтинович

д.т.н., професор

406-70-08

А

Заступник голови – Олешко Тетяна Анатоліївна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26

Секретар - Пахненко Валерія Валеріївна

к.т.н., доцент

497-70-26,

066-1482345

iklmn2283@
mail.ru

Математика и компьютерные технологии

Председатель – Юдин Александр Константинович

д.т.н., професор

406-70-08

А

Заместитель председателя – Олешко Татьяна Анатольевна

к.ф.-м.н., доцент

497-70-26

Секретарь - Пахненко Валерия Валериевна

к.т.н., доцент

497-70-26,

066-1482345

iklmn2283@
mail.ru

Mathematics and Computer Technologies

Chairman – Yudin Oleksander Kostyantynovych

d.t.s., professor

406-70-08

A

Deputy Chairman – Oleshko Tetiana Anatolyivna

c.f.-m.s., associate professor

497-70-26

Secretary –

Pakhnenko Valeriya Valeryivna

c. t.s., associate professor

497-70-26,

066-1482345

iklmn2283@
mail.ru

Мультимедійні технології та системи

(секція)

Голова – Мелешко

Микола Андрійович

к.т.н., доцент

406-76-73
(76-72)

067-7555052

kmmt.nau@
ukr.net

Секретар – Денисенко

Світлана Миколаївна

406-70-05
(72-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net

Мультимедийные технологии и системы

Председатель – Мелешко

Николай Андреевич

к.т.н., доцент

406-76-73
(76-72)

067-7555052

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Секретарь – Денисенко

Светлана Николаевна

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net

Multimedia tehnology and systems

Chairman – Mikola A. Meleshko

c.t.s. (PhD),

associate professor

406-76-73
(76-72)

067-7555052

kmmt.nau@ ukr.net

Secretary – Svitlana M. Denisenko

406-70-05
(76-72)

050-9991037

kmmt.nau@ ukr.net

 

Програма ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів "Політ. Сучасні проблеми науки"


АРХІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ


 

2014