Загальні відомості

Сайт кафедри: ccs.nau.edu.ua

Кафедра комп'ютеризованих систем управління (КСУ) створена в травні 2000 року шляхом злиття трьох провідних кафедр колишнього факультету інформатики:

 • кафедри теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів;
 • кафедри технічної кібернетики;
 • кафедри автоматизованих систем управління повітряним рухом.
 • Кафедра теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів – одна з найстаріших в університеті. Вона була створена у 1957 р. під назвою "Кафедра авіаційної автоматики". Засновником і першим завідуючим кафедрою був доктор технічних наук професор Олександр Іванович Кухтенко – видатний учений у галузі теорії автоматичного управління, академік Академії наук України.

  З початку 60-х років суттєво розширилася сфера педагогічної та наукової діяльності кафедри. У 1965 р. кафедрі було присвоєно нове найменування: "Кафедра теорії автоматичного регулювання". Науково-педагогічні співробітники кафедри виконували наукові роботи світового рівня. Наприклад, у 1967 – 1971 роках у рамках Державної програми по створенню космічного апарата для пілотованого польоту радянського екіпажу на Місяць, висадки на його поверхню людини і наступного повернення на Землю за постановою Ради Міністрів СРСР на кафедрі були проведені наукові дослідження та конструкторські розробки по створенню тренажера посадочного модуля космічного корабля. Цей модуль мав відокремитися від основного корабля на орбіті Місяця, здійснити керований космонавтами політ до поверхні природного супутника Землі з посадкою на його поверхню. Затим він мав стартувати з поверхні Місяця, досягти основного корабля та зістикуватися з ним. Ця робота під керівництвом О.І.Кухтенко була успішно виконана (відповідальні виконувачі Н.А.Кірсенко та В.С.Бабенко). Тренажер був встановлений у Центрі підготовки космонавтів і прийнятий Урядовою комісією. Космонавти почали на ньому інтенсивні тренування по відпрацюванню візуальної посадки на поверхню Місяця, старту з його поверхні і стикування з основним кораблем на орбіті Місяця.

  Після того, як роботи за цією Державною програмою були припинені, тренажер посадочного модуля був переобладнаний і виконувався для тренування радянських космонавтів та американських астронавтів за програмою "Союз-Аполлон". Відпрацьовувалися зближення і стиковка цих космічних кораблів для спільного польоту.

  У 1978 р. завідуючим кафедрою був обраний відомий вчений, доктор технічних наук, професор, нині Заслужений професор НАУ Анатолій Григорович Шевельов. З метою відображення постійних удосконалень і розширення сфер наукової та педагогічної діяльності колективу у 1979 р. кафедрі було присвоєне найменування "Кафедри автоматичного регулювання і авіаційної автоматики", а у 1991 р. – "Кафедри теорії автоматичного управління і авіаційних тренажерів". За часи існування кафедри на ній працювали багато ведучих науково-педагогічних співробітників, відомих не тільки у Радянському Союзі, а й за його межами, у тому числі академік АН України доктор технічних наук професор О.І.Кухтенко; доктор технічних наук професор І.І.Кринецький; кандидати технічних наук доценти В.А.Куликов, Л.П.Ісаєв, Н.А.Кірсенко, А.А.Гураков, В.В.Казимірчак, В.М.Лєщенко і багато інших.

  Кафедра технічної кібернетики заснована у 1971 р. у зв'язку з необхідністю підготовки спеціалістів за новою на той час спеціальністю – "Автоматизовані системи управління". Організував і очолював кафедру відомий вчений, доктор технічних наук, професор, Заслужений професор НАУ, академік Української технічної академії Олександр Андрійович Волков. Основний науковий напрям роботи кафедри – моделювання, дослідження і проектування складних систем управління на основі комп'ютерних технологій, розробка методів і систем прийняття рішень.

  У 1971 – 80 рр. за планами Міністерства Цивільної авіації СРСР кафедрою розроблені науково-теоретичні основи побудування АСУ "АЕРОФЛОТ". Проведені розробки АСУ вищим навчальним закладом, а також різноманітних систем обробки інформації для підприємств цивільної авіації. У 1991 – 93 рр. виконувалися роботи за замовленнями Міністерства Оборони України.

  З 1992 р. кафедра готувала спеціалістів за сучасними спеціальностями, які пов'язані з комп'ютерним управлінням організаційно-виробничою та технологічною діяльністю підприємств.

  Яскравими представниками наукової школи кафелри є такі вчені, як професор Л.О.Жук, доктор технічних наук О.Є.Литвиненко, кандидати технічних наук доценти В.Ф.Сураєв, Г.С. Прокудін та інші.

  Кафедра автоматизованих систем управління повітряним рухом була створена у 1977 р. у зв'язку зі збільшенням потреб у підготовці спеціалістів для автоматизованих систем УПР, які широко впроваджувалися у експлуатацію. До цього часу на факультеті було проведено декілька випусків спеціалістів за фахом "Автоматизовані системи управління" спеціалізації "Експлуатація автоматизованих систем УПР", активно працювала науково-дослідна лабораторія АС УПР.

  Першим завідуючим кафедрою був призначений професор Володимир Іванович Ушанкін, відомий вчений, досвідчений педагог, учасник Великої Вітчизняної війни, полковник у відставці. З 1979 р. по 1988 р.

  Посаду завідуючого кафедрою займав кандидат технічних наук доцент С.Г.Унгурян. З 1988 р. завідуючим кафедрою став доктор технічних наук професор Вільгельм Степанович Дем'янчук – відомий спеціаліст у теорії побудування і експлуатації АС УПР.

  На кафедрі з початку 90-х років почалася підготовка спеціалістів за новим фахом - "Автоматизовані системи обробки інформації і управління" та спеціалізацій, пов'язаних з автоматизацією обробки та відображення інформації. З 1994 р. уперше в Україні почалася підготовка спеціалістів по технічним та програмним засобам митної служби.

  Основним науковим напрямом діяльності кафедри є проведення фундаментальних та прикладних досліджень у області автоматизації обслуговування повітряного руху і комп'ютерних інформаційних технологій. Ще у 80-ті роки почалися роботи по створенню і впровадженню комплексу автоматизованих робочих місць (АРМ) для обслуговування повітряного руху. Зараз ці роботи продовжуються на основі сучасних комп'ютерних інформаційних технологій. Створюються АРМ для диспетчерів УПР, чергових штурманів аеропортів, а також комплекси диспетчерських тренажерів УПР. Проводяться дослідження по створенню автоматизованих систем обробки інформації підрозділів та служб університету, інтегрованих в інформаційно-комп'ютерну систему НАУ.

  В наш час комп'ютерні технології в усіх галузях народного господарства відіграють величезну роль. Немає сумніві, що у майбутньому ця роль буде тільки підвищуватися. Тому фахівці в цій справі завжди будуть потрібні державі.

  В технологічних процесах управління виробничою діяльністю підприємств, обслуговування руху повітряного транспорту, інформаційно-видавничої справи, митної служби використовується велика кількість різноманітних технічних засобів і апаратно-програмних комплексів на базі сучасної обчислювальної техніки. Комп'ютерні інформаційні технології застосовуються при збиранні, обробці, зберіганні, захисті, документуванні та відображенні інформації. Створення, використання та технічна експлуатація необхідних для цього апаратно-програмних комплексів потребує високої кваліфікації спеціалістів – інженерів-системотехників.

  Зараз на кафедрі навчальний процес здійснюють видатні вчені, відомі своїми науково-педагогічними досягненнями не тільки в Україні і країнах СНД, але й за їх межами. На кафедрі працюють більше 50 висококваліфікованих викладачів, серед яких 13 професорів і докторів наук, 22 доцентів і кандидатів наук.

  Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, дійсний член Аерокосмічної академії України Литвиненко Олександр Євгенійович.

  Кафедра має філію в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, керівником якої є доктор технічних наук професор Литвинов Віталій Васильович.

  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом 0915 "Комп'ютерна інженерія" (термін навчання – 4 роки), а також спеціалістів за спеціальністю 7.091502 "Системне програмування" (термін навчання – 5 років).

  Викладачі кафедри ведуть навчальну роботу з 55 навчальних дисциплін на стаціонарі і в Інституті заочного та дистанційного навчання НАУ.

  Здійснюється також підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру. На даний час професори кафедри підготували більш 140 кандидатів наук та 12 докторів наук.

  Співробітники кафедри виконють науково-досдідницькі роботи світового рівня.

  Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки з учбовими, науковими і експлуатаційними підрозділами авіаційного і митного відомств, готують для них аспірантів та кваліфікованих спеціалістів.