Напрями підготовки

Кафедра комп’ютеризованих систем управління (КСУ) здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» у галузі знань 0501 «Інформатика і обчислювальна техніка»:

• бакалаврів – за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»;

• спеціалістів і магістрів – за спеціальністю 7/8.05010202 «Системне програмування».

До навчання за ОКР «Бакалавр» на 1-й курс приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Зарахування проводиться за конкурсом на підставі сертифікатів УЦОЯО з дисциплін:

–        українська мова та література;

–        математика;

–        фізика або іноземна мова.

На 2-й або 3-й курси приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Термін навчання бакалаврів за денною формою підготовки – 4 роки, за заочною формою – 4,5 роки.

Кваліфікація бакалавра: бакалавр з комп'ютерної інженерії.

До навчання за ОКР «Спеціаліст» і «Магістр» приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Зарахування проводиться за конкурсом на підставі вступного випробування зі спеціальності та з урахуванням особистого рейтингу вступника. Вступники на навчання за ОКР «Магістр» додатково складають іспит з іноземної мови.

Термін навчання спеціалістів і магістрів за денною формою підготовки – 1 рік, за заочною формою – 2 роки.

Кваліфікація спеціаліста: Програміст системний.

Кваліфікація магістра: Науковий співробітник (програмування);

Програміст системний.