3-4 квітня 2013 року в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій відбулися засідання 8 секцій напряму «Комп’ютерні технології» ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів «ПОЛІТ-2013. Сучасні проблеми науки», на яких було заслухано 237 доповідей.

Велика кількість розробок доведена до програмної та апаратної реалізації. Серед них можна виділити: пристрій для шифрування інформації у шифрованому каналі зв’язку «земля – БПЛА – земля» (автор Навроцький Д.О., керівник д.т.н., проф. Белецький А.Я.), робот з автоматичною системою керування (автори Васильєв О.С., Длужевський А.О., Панфьоров О.В., керівник к.т.н. Артамонов Є.Б.), програму візуалізації пошуку шляху (автор Іванілов Д.В., керівник к.т.н., доц. Болдаков О.І.).

У роботі конференції взяли участь близько 400 студентів, аспірантів, їх керівників та викладачів кафедр.

Тези доповідей по секціям

Детальний звіт роботи секцій

У роботі секції «Захист інформації» взяли участь 16 студентів та аспірантів, а також їх керівників та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доповіді:

У роботі секції «Інженерія програмного забезпечення» взяли участь 27 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

У роботі секції «Інформаційні технології проектування» взяли участь 55 студентів, а також їх керівники та викладачі кафедри. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

У роботі секції «Інформаційні управляючі системи та технології» взяли часть 18 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

У роботі секції «Комп’ютеризовані системи управління» взяли участь __ студенти та аспіранти, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади:

У роботі секції «Комп’ютерні системи та мережі» взяли участь 45 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедри. Найкращими на секції були визнані наступні доповіді:

У роботі секції «Математика та комп’ютерні технології» (англомовна секція) взяли участь 33 студенти та аспіранти, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади студентів:

У роботі секції «Мультимедійні технології та системи» взяли участь 36 студентів та аспірантів, а також їх керівники та викладачі кафедр. Найкращими на секції були визнані наступні доклади: