11-13 червня 2013 року в Інституті комп’ютерних інформаційних технологій відбулася VІ Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерні системи та мережні технології".

Задачами конференції були аналіз й узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів в області комп'ютерних систем і безпеці мережних технологій, пошук пріоритетних напрямків наукових досліджень, розвиток наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України й зарубіжжя, залучення молодих талановитих учених до наукових досліджень у сфері IT-технологій.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступили директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д.т.н., професор О. Юдін, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., професор І. Жуков, завідувач кафедри аерокосмічних інформаційних технологій та систем управління Національної академії авіації Азербайджана, член-кореспондент НАН Азербайджана, д.т.н., професор А. Меліков, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних систем Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, к.т.н., професор А. Луговой.

Відбулися засідання у трьох секціях: «Розподілені комп'ютерні системи», «Реконфігуровні комп'ютерні системи та мережі» та «Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем».

У конференції взяли участь науковці з шести країн: Польщі, Білорусії, Росії, Азербайджану, Китаю та представники провідних вищих навчальних закладів України. Представлено більш ніж сто доповідей.

Особлива увага, традиційно, приділялася відкритому живому спілкуванню учасників конференції, що значно підвищило ефективність досягнення поставлених для неї задач.

За матеріалами кращих доповідей запропоновано опублікувати статті у збірнику наукових праць "Проблеми інформатизації та управління", зареєстрованому як спеціалізоване видання по технічних напрямках.